Från mitt hjärta!

januari 19, 2010 5 Av Loparjanne

Uppkopplad med EKG sprang jag 16 km på tiden 1:28:34.
Spännande att se hur ”hjärtat mitt” fungerade under passet.

Imorgon ska 12 doktorer sätta sig ner och ta ett viktigt beslut.
Beslutet gäller om de ska råda mig till en operation eller inte.
Detta för att minimera risken för att en ny propp tar samma väg.
Orsaken var att det finns ett hål mellan förmaken i hjärtat.

Om jag förstod läkaren rätt så var det något i den här stilen 😉
(Ber om ursäkt för skisserna…)

ASD/PFO slutning med kateter teknik
Det icke syresatta blodet cirkulerar genom höger förmak till höger
kammare via lungpulsådern till lungorna för att syresättas. Syresatt blod
kommer tillbaka till vänster förmak ner till vänster kammare och ut i aorta,
stora kroppspulsådern (se bild).
För att separera syrefattigt och syrerikt blod krävs att mellanväggarna
mellan höger och vänster sida är intakta.

ampl_1.jpg (24085 bytes)

Den högra hjärtkammaren har normalt ett lågt tryck ca. 30-35 mm-hg
eftersom lungornas tryck är lågt. Vänstra hjärthalvan som skall pumpa
ut syresatt blod till kroppens alla organ och extremiteter, pumpar med
ett högt tryck. Trycket i vänstra hjärtkammaren är det man mäter vid
vanlig blodtrycksmätning i armen.


ASD står för Atrium septum defekt och betyder att det finns ett hål
mellan de två förmaken som normalt skall växa ihop under fostertiden.
Om hålet är stort kan mycket blod gå fel så att höger kammare får
pumpa mycket mer än vänster. Vanligtvis ger inte detta symptom
förrän sent i livet. (40-års åldern)

Under fostertiden växer två membran ihop för att efter födelsen slutas
nästan helt (se pilen)
ampl_2.jpg (24407 bytes)

En variant på ASD är öppetstående foramen ovale (PFO),
(PFO = eng. patent foramen ovale). Det finns då inget hål mellan förmaken
men en möjlighet att öppna en förbindelse mellan förmaken. PFO
förekommer hos c:a var fjärde människa och har vanligtvis ingen
påverkan på hjärtats funktion. Hos vissa kan det dock vara upphov
till blodpropp.