Nu ska jag ut och Inspirationsföreläsa

mars 30, 2015 0 Av Loparjanne

PRESSMEDDELANDE

 

Inbjudan: Heldag för att uppmärksamma manlig hälsa

 

Den 11 april arrangerar Prostatacancerförbundet en ny form av aktivitetet där både kunskap och fysik står på spel med fokus på manlig hälsa och livsstil. Enligt SCB dör män 5 år tidigare än kvinnor. Prostatacancerförbundet vill öppna upp för en diskussion och förändra dessa dystra siffror.

Män har många fördelar i samhället men när det kommer till hälsa och död är många män diskriminerade. Män lever fem år kortare än kvinnor och har i regel sämre levnadsvanor. De äter sämre och motionerar mindre. Om vi ska nå jämställdhet måste vi även lyfta fram mäns svårigheter. Attityden gentemot den starke mannen har lett till att många inte vågar visa sig svaga eller sjuka. Idag drabbas var sjunde man av prostatacancer och många vill inte öppna sig om det på grund av den rådande skamkulturen. Det här vill Prostatacancerförbundet diskutera och förändra med start den 11 april.

– Vi har valt ut 20 män för att inspirera och motivera dem att leva hälsosammare men samtidigt bjuda in till diskussion om hur män egentligen sköter hälsan. Vi vill veta vad män gör och inte gör som påverkar levnadslängden. Att prata om det är ett första steg till att förändra det, säger Anna Jägbeck, projektledare för eventet.

Programmet i korthet:

  • Inspirationsföreläsningar, Balance Training Lästmakargatan 10, kl 11.30–13.00 Biggest Loser-vinnaren Simon Kachoa och LöparJanne. Gratis kostrådgivning av Blueberry Lifestyles kostexpert samt en föreläsning om hälsa av Torsten Tullberg, förbundsdirektör för Prostatacancerförbundet.
  • Sverigepremiären av Exploration Run™, Salomon Brand Store, kl 13.15–15.00 Sverigepremiären av Exploration Run™ inleds, en unik löpartävling i urban miljö där små team utmanas att hitta sin egen väg fram i stadslandskapet. Tävlingen startar kl 13.45.
  • Avslutande prisutdelning, Nytorget, kl 15.00 Exploration Run™ avslutas med en gatufest med mat, dryck, musik och prisutdelning till de bästa lagen.

Programmet sker i samarbete med Raw Agency och Green Hat People.

Nästan alla män – Fakta prostatacancer: Varje dag får 26 män diagnosen prostatacancer och idag lever ca 90 000 med sjukdomen. Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i Sverige och kunskapen om upptäckt och botemedel är otillräcklig. Trots sin omfattning har det länge varit alltför tyst om sjukdomen. En förklaring är att män ogärna talar om egna problem, särskilt om det rör sig om området ”under bältet”. Trycket på vården och forskningen har därför varit svagt. Prostatacancerförbundet med sina 26 patientföreningar erbjuder stöd till drabbade och anhöriga och verkar för att öka kunskapen om sjukdomen, för bättre vård och mer resurser till forskningen. Prostatacancerförbundet kräver ökad uppmärksamhet och respekt för landets vanligaste cancersjukdom! För mer information om sjukdomen gå in på www.prostatacancerforbundet.se.

Projektledare

Anna Jägbeck

08–655 44 30

kansli@prostatacancerforbundet.se

www.prostatacancerforbundet.sePCF_logo